Wat Montesquieu, of beter Usbek in de Perzische brieven over de despotische Lodewijk XIV schrijft, geldt ook voor Poetin, die zich aan Stalin spiegelt: ‘Voor een goede generaal aan het hoofd van zijn eigen troepen is hij evenzeer beducht als voor een goede generaal aan het hoofd van een vijandelijk leger.’ Zo is dat in een dictatuur: het land is een aambeeld waarop de dictator hamert tot het hem op de voeten valt.