De C-politici (andere zijn er niet meer) hebben voor ‘de situatie’ een nieuw begrip bedacht dat zich viraal verspreidt: ‘de nieuwe normaliteit’. Maar tot mijn onthutsing vind ik die newspeak-term, die ik cursiveer, ook terug in een artikel van de FAZ van gisteren, 20 april, over de opening van de Olympische Spelen in het naoorlogse Antwerpen, op de dag af honderd jaar geleden: ‘Die ganze Energie galt der Anpassung an die neue Normalität, also die veränderte geopolitische Realität.’