In een wereld die draait op voorwaardelijkheid leidt het absolute tot stilstand.