Wie is de uitvinder van de eerste misplaatste metafoor die destijds eerder bewondering dan afkeer afdwong? Ongetwijfeld was het Heinrich von Kleist met de uitdrukking ‘op de knieën van mijn hart’. Dat was een mijlpaal die het hart van de letteren heeft doorboord, zelfs dat van de kieskeurige Nabokov die het bestond om in De gave ‘de bevrijding van de ziel uit de oogkassen van het vlees’ te verheerlijken.