Nietzsche zou zeggen: laten we dansen: de lacancan, de derridada!