De christendemocratische bondskanselier Helmut Kohl was impulsief, maar niet erg snugger. Hij vergeleek Gorbatsjov met Goebbels toen iedereen die een krant las al wist dat die Sovjet-leider van een heel ander kaliber dan zijn voorgangers in het Kremlin was. Maar wat kon je anders verwachten van een bondskanselier die zijn medewerkers niet geloofde (hadden ze te veel gezopen? vroeg Kohl zich af) toen die hem op 9 november 1989 in Warschau, waar hij op staatsbezoek was, belden om hem te zeggen dat in Berlijn de Muur was gevallen. Even tevoren had Kohl nog een gesprek gehad met Lech Wałęsa, de leider van Solidarność, die Kohl had gepolst over de vraag wat de opening van de Muur voor Polen zou betekenen. En wat was Kohls reactie? ‘Kohl dismissed the idea that the Wall might open,’ aldus Mary Elise Sarotte in The Collapse. The Accidental Opening of the Berlin Wall (2014).