In ‘Het duel’ (Tsjechov) zegt een vrouw dat heiligen in de hemel meer nodig zijn dan op aarde. Een gevolgtrekking zou kunnen zijn dat zondaars meer op aarde nodig zijn dan in de hel.