De wereld van de arbeid is te fijnmazig om ze op te splitsen in systeemrelevante beroepen en andere. Maar het spreekt vanzelf dat het begrip ‘systeemrelevant’ is uitgevonden door iemand wiens werk er niet toe doet.