De wereldgeest als virus, dat is nog eens wat anders dan Napoleon, Hegels Weltgeist te paard.