De daders konden snel worden gevat omdat ze geen masker droegen.