Als we Gonzalo uit Shakespeares Tempest mogen geloven dan stevenen we in versneld tempo op de ideale samenleving af:

Ik zou mijn ideale staat inrichten

In omgekeerde zin. Geen vorm van handel

Zou ik er dulden. Geen autoriteit.

Scholen bestonden niet. Armoede, rijkdom

En dienstverband, taboe. Contracten, erfrecht,

Bezit van grond, bemesting, wijnteelt, niets.

Metaal, graan, wijn of olie – overbodig.

Geen arbeid – almaar vrije tijd voor ieder.

(Vertaling Gerrit Komrij).