In Nabokovs ‘Spits van de admiraliteit’ schrijft de verteller aan een correspondent, van wie anders niet duidelijk is of het om een man of een vrouw gaat: ‘Iedere zin van u verraadt de knoopsluiting naar links.’